Help de camping met een financiële donatie. Of leen de camping geld door het kopen van één of meerdere obligaties.

Steun

[English below]

STEUN DE ANARCHISTISCHE CAMPING IN APPELSCHA

Help mee het terrein te behouden voor toekomstige generaties

Aan het eind van een zandweggetje net buiten Appelscha, op een smal stukje grond aan de rand van de bossen van Staatsbosbeheer ligt Nederlands enige anarchistische camping. Voluit genoemd: Vrij-socialistisch, anti-militaristisch, drugs- en alcoholvrij terrein tot Vrijheidsbezinning. Velen van jullie kennen de camping van de Pinksterlanddagen. Een anarchistisch festival dat jaarlijks tijdens het Pinksterweekend plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning.

Bolwerk van anarchisten

Dit kampeerterrein kent een rijke geschiedenis. Appelscha was van oudsher een bolwerk van vrije socialisten. De eerste Revolutionaire Anti-Militaristische Landdag werd in 1924 in de bossen bij Appelscha georganiseerd. In 1933 werden – in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog – de Landdagen verboden. Dat was de reden voor een drietal anarchisten uit het noorden om op zoek te gaan naar een eigen stukje grond. In datzelfde jaar werd in alle stilte voor 500 gulden een aardappelveld aangekocht om het organiseren van de jaarlijkse Pinksterlanddagen te waarborgen. Vanaf 1934 wordt op het kampeerterrein de jaarlijkse Pinksterlanddagen georganiseerd.

Dit aardappelveldje is door de zelfwerkzaamheid van kampeerders en gebruikers uitgegroeid tot de camping die het nu is. Een eenvoudige camping met water, elektriciteit, sanitair en douches. Later kwam het gebouw met kantine erbij en nog weer later het kampeerhuisje.

Kampeerterrein

Het terrein heeft 30 vaste staanplaatsen en wordt onderhouden en beheerd door de groep van vaste kampeerders, die bestaat uit individuen, stellen, gezinnen en collectieven. Naast de vaste plekken is er ruimte om te kamperen, met tent of caravan. Er is een huisje dat gehuurd kan worden; ook geschikt voor oudere mensen, of mensen met een beperking. De zaal met keuken kan door groepen gehuurd worden voor bijeenkomsten en tenslotte is er het anarchistisch archief. Voor kinderen is er speel- en experimenteerruimte, er is een klein speeltuintje en een bos om hutten te bouwen en op onderzoek uit te gaan.

De camping ligt aan de rand van het Drents-Friese Wold – een uniek natuurgebied van bossen, duinen en heidevelden, waar de wolf het afgelopen jaar nog een bezoekje bracht – en het Fochteloërveen, een ongerept stukje moeras- en heidegebied met zeldzame flora en fauna. ‘s Nachts kan je genieten van de helderste sterrenhemels, of van een uil die over het weiland vliegt… In de zomer ligt het Aekingameer op fietsafstand voor een frisse duik. Dit alles maakt het kampeerterrein tot een perfecte plaats om tot rust te komen, te bezinnen of van de natuur te genieten.

Ondergang en behoud

Bij de aankoop van het terrein in 1933 is toen op advies van een advocaat besloten om het eigendom van de camping in de vorm van een stichting te gieten. Daarbij werd bepaald dat de kampeervergadering het voor het zeggen heeft en niet het stichtingsbestuur. Een vereniging was te riskant, want de anarchistische groepen in het land waren het lang niet altijd met elkaar eens en er was nogal wat onderlinge strijd. Daar mocht het kampeerterrein niet aan ten onder gaan. Ironisch genoeg heeft de juridische vorm de camping niet behoed voor deze dreigende ondergang.

Ondanks de afspraak dat de besluitvorming bij de kampeervergadering ligt, liet het stichtingsbestuur zich de afgelopen jaren weinig gelegen liggen aan de vergadering, nam beslissingen buiten de vergadering om, of negeerde genomen besluiten. Kampeerders en de organisatie van de PL verzetten zich steeds duidelijker tegen deze autoritaire werkwijze van het bestuur die een anarchistische camping niet past. Mediation, een betaalstaking; alles liep op niets uit. Het conflict liep hoog op, kampeerders wilden van het bestuur af en vice versa. Eind 2018 besloot de stichting plotsklaps om het kampeerterrein te verkopen. De kampeerders kregen de keuze: het terrein kopen, zo niet, dan zou het op de vrije markt te koop aangeboden worden. Dat zou – na 86 jaar – het einde zijn geweest van de enige anarchistische camping in Nederland (en misschien ook wel ter wereld). Eén van de kampeerders heeft snel gehandeld door het terrein persoonlijk aan te kopen. Zo is de camping behouden.

De toekomst is van ons!

Als kampeerders zijn we inmiddels georganiseerd in een vereniging. We voeren nu de discussie in welke vorm we straks het terrein in eigendom willen hebben om een camping in zelfbeheer te hebben waarbij iedereen zeggenschap heeft en de besluitvorming daadwerkelijk bij de kampeervergadering ligt. We willen onze handen uit de mouwen steken en onze tijd en energie besteden aan het onderhoud en de verbetering van het terrein. Nu het conflict achter de rug is, kunnen we gaan bouwen. Zoveel ideeën: verduurzaming van de gebouwen, zelf opwekken van energie, organiseren van de camping, maar ook van meer politieke bijeenkomsten, meer promotie naar buiten… We hebben er zin in!

Schuld aflossen

Degene die het terrein heeft aangekocht, zorgde er met deze noodgreep voor dat de camping behouden bleef. Wij willen het geld zo snel mogelijk terug betalen. Daarbij willen we onze schuldenlast over een bredere groep mensen en organisaties verdelen, want de kampeerders kunnen deze schuld niet alleen opbrengen.

Help je mee?

In de eerste plaats is er dus behoefte aan geld. De vaste kampeerders zullen bijdragen wat in hun vermogen ligt, maar er is meer nodig. Giften en leningen voor de aankoop en ook voor het noodzakelijke grote onderhoud. Kun je zelf niks missen en wil je toch je steentje bijdragen? Misschien ken je een plek waar je een benefiet kunt organiseren, kun je deze oproep zoveel mogelijk verspreiden, of heb je zin om oliebollen te gaan verkopen in je plaatselijke buurtcentrum. Alle beetjes helpen!

Het belangrijkste: kom vooral kamperen! Kijk of er klussen zijn waar je bij kunt helpen, of kom gewoon genieten van de schitterende omgeving.

Financieel bijdragen

Giften

Heb je wat geld over en wil je dit inzetten voor het terrein? Donaties zijn meer dan welkom! Maak het over naar rekeningnummer NL51 TRIO 0379 2637 85 t.a.v. Vereniging tot Vrijheidsbezinning o.v.v. ‘donatie’. Alle beetjes helpen!

Betaal je liever maandelijks een bedrag? Zet dan een automatische overschrijving aan en laat ons in de omschrijving weten tot wanneer je dit blijft betalen, dan weten we waar we op kunnen rekenen.

Obligaties

Als je één of meer obligaties afneemt, leen je ons dit geld. We werken met twee soorten obligaties:

★ Kortlopend: €50,- per stuk, afbetaling binnen 2 t/m 6 jaar, 0% rente:

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Langlopend: €100,- per stuk, afbetaling binnen 6 t/m 10 jaar, 2% rente per jaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat we het eerste jaar geen obligaties afbetalen, daarna wordt jaarlijks minimaal 10% van de obligaties uitgeloot voor uitbetaling; De eerste jaren de kortlopende en daarna de langlopende. Deze loting zal tijdens de Pinksterlanddagen plaatsvinden. De uiteindelijke looptijd is zodoende afhankelijk van het moment van uitloting.

Andere afspraken

Heeft je woongroep een spaarpot die voorlopig niet gebruikt wordt, heb je een erfenis gekregen die je pas hoeft aan te spreken als je kind gaat studeren, heb je een goedlopend bedrijf en wil je investeren in de anarchistische beweging? Neem contact met ons op voor een op maat te maken afspraak, zoals een lening voor een bepaald aantal jaren.

Meedoen?

Stuur een mail naar fin-appelscha@riseup.net

Zorg dat hierin in elk geval duidelijk staat:

★ op welke manier je wilt helpen;

★ op welke manier we het best contact met je kunnen opnemen.

In het geval van obligaties:

★ hoeveel van welke obligaties je wilt;

★ je rekeningnummer en op welke naam die rekening staat;

★ je postadres waar we de obligaties heen kunnen sturen.

Heb je vragen? Stuur ons mail.

Conclusie en begroting 2019

Er is dus veel werk te verzetten en daar kunnen we dus jullie steun zeker bij gebruiken. We willen proberen de aankoop in 10 jaar af te betalen. Dat is een ambitieus plan, maar wij gaan ervoor en hopelijk jullie met ons.

Hieronder volgt de begroting voor 2019. De opgevoerde posten zijn gebaseerd op de laatste drie financiële jaarverslagen van de stichting. Voor het vaststellen van de inkomsten van de begroting van 2019 hebben we vooral gekeken naar de minder vette afgelopen jaren, en voor de uitgaven juist naar de wat duurdere. Het bedrag voor de jaarplaatsen van de vaste kampeerders is wat zij samen hebben toegezegd dit kalenderjaar te kunnen betalen.

Begroting 2019 – Vereniging tot Vrijheidsbezinning
Inkomsten Uitgaven
jaarplaatsen 20250 elektra 1800
seizoensplaatsen 0 water 650
dagkampeerders 750 gas 850
telefoon/internet 0 telefoon 25
wasmachine 50 afvalverwerking 700
elektra 400 belastingen en heffingen 6000
pinksterlanddagen 1100 Onderhoud (incl. Huisje) 2000
huisje 250 schoonmaak 100
verzekering 1300
Subtotaal (reguliere jaarlijkse inkomsten) 22800 Verenigingskosten (eten bij vergadering enz.) 250
diversen 500
internet 450
afbetalingen 11000
Bij te verdienen: giften, benefieten, verhogen kampeertarieven, verhogen frequentie kamperen en verhuur huisje etc. 2825
Totaal 25625 Totaal 25625

 

SUPPORT THE ANARCHIST CAMPSITE IN APPELSCHA

Help us keep this unique terrain around for future generations!

Just outside Appelscha there is a forest. Next to this forest there is a small sandy path that leads to a camping site. This camping site is the only anarchist camping site in the Netherlands. Its official name is “The Libertarian Socialist, Anti-Militarist, Drugs and Alcohol-free Terrain for Pondering Freedom”. Many anarchists in the Netherlands, and some from other countries, are familiar with the camping site as the traditional venue for the annual Pinksterlanddagen.

A stronghold of anarchists

This campsite has a rich history. Appelscha used to be a stronghold of libertarian socialists (the Dutch traditionally used the term ‘free socialist’ for this) for a long time. In 1924, the first National Revolutionary Anti-Militarist Day was organized in the forest around Appelscha. Since 1933, it became more difficult to organize these events. In response, three anarchists from the north decided to acquire a piece of land. Quietly, a small potato field was bought for 500 guilders in order to safeguard the annual Pinksterlanddagen. From 1934 onwards, the camping site became the annual venue for the Pinksterlanddagen.

Over the years, the hard work and self-organization of the campers and other visitors turned the small potato field into the camping site we know today. It’s a simple place equipped with all the basic amenities: running water, electricity, toilets, and showers. In later years, a building with a canteen and a room for events as well as a small bungalow were built.

Camping site

On the camping site there is room for 30 permanent trailers. The site is managed and maintained by a group of permanent campers consisting of individuals, couples, families, and collectives. Next to the permanent trailers, there’s room for tents and camper trailers. The bungalow is especially suitable for elderly people or people with disabilities and can be rented. The kitchen and room for events can be rented by groups for meetings. Finally, there’s a small anarchist archive. There’s also a small playground for children and a forest to be explored. 

The camp site located at the edge of the Drents-Frisian Wold – a unique nature reserve with forests, dunes and heaths. The wold also has the Fochteloërveen – unspoiled marshlands full of rare plants and animals. During the night it’s possible to enjoy the clear starry skies, or an owl flying over the meadows. During summer you can swim in the Aekingalake which is only a short bike ride away. All this makes the campsite the perfect place to relax, reflect, or to enjoy nature.

Decline and preservation

When, in 1933, the land was bought, a lawyer advised creating a foundation which would own the camping site. The foundation would have a board which would merely execute the decisions of the meeting of campers. The other option, a society, was not deemed possible because of big disagreements among anarchists in the Netherlands. It was decided that this strife should not allow the camping site to be endangered. Ironically, the choice for a foundation has become a major factor in the recent decline.

Although the meeting of campers was supposed to be the place decisions were made, the board of the foundation has repeatedly ignored them and made decisions without consulting the campers. In response, campers started resisting the board and its decisions more and more vocally. The board’s authoritarian methods do not fit with an anarchist camping. Various attempts were made to resolve the issue, ranging from mediation to refusal to pay rent. Eventually, board and campers wanted to get rid of each other. At the end of 2018 the board made the decision to sell the camping site, a decision not supported by the campers. This meant the campers had two choices: to buy the site for themselves or to allow it to be sold on the free market. The latter would surely be the end of the only anarchist camping in the Netherlands – maybe the world. One of the campers clearly chose the former and quickly bought the camping site out of pocket, in order to maintain the site.

The future is ours!

Since buying the camping site, we – the campers – have organized ourselves into a society. Currently, we are in discussions with regards to what legal entity will hold property while making sure the meeting of campers is in control of the camping site. Furthermore, we want to spend our time and energy on maintaining and improving the camping site. Now that we can leave the conflict behind, we would like to move forwards on ideas such as making the buildings more sustainable, generate energy ourselves, have more political meetings, and do more promotion… We’re looking forward to it.

Paying back debts

By buying the camping site, we can maintain it as an anarchist camping site. However, the person who bought it needs to be paid back. We would like to spread the debt over as many people and organizations as possible, because the campers cannot pay this back alone.

Will you help us?

First of all, we need money. The permanent campers will contribute within their means but we need gifts and loans both for the acquisition as well as for the maintenance of the site. Maybe you could help organize a benefit, spread this appeal, or sell cookies to friends and family. Everything little bit helps!

Most importantly, come camping! Maybe you can alternate your enjoyment of the surrounding beauty with some maintenance.

Financial Contribution

Donations

Do you have some money to spare, and would you like to make a donation? Contact us or make a donation to account number NL51 TRIO 0379 2637 85. The name on the account is “Vereniging tot Vrijheidsbezinning,” please add the message “donatie.”

You can also pay a monthly amount by setting up an automatic transfer. Please let us know for how long you will pay so we know what we can count on.

Bonds

We’re also giving out bonds. These bonds are loans made out to us. We work with two kinds of bonds:

Short-term: €50 each, to be paid back from 2 up to and including 6 years, 0% interest:

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term: €100 each, to be paid back from 6 up to and including 10-year, 2% interest:

 

 

 

 

 

 

 

 

This means that we won’t pay back bonds in the first year, after which at least 10% of the bonds will be paid back each year, by means of a lottery. The first years the short-term bonds will be paid back and afterwards the long-term. This lottery will take place during the Pinksterlanddagen. The exact duration of a bond thus depends on the lottery.

For questions about donations or buying bonds, please send an e-mail to  fin-appelscha@riseup.net.