Anarchistisch Archief Appelscha

Het Anarchistisch Archief Appelscha (AAA) is gevestigd op het kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning. Van oorsprong is het AAA het archief van het Noordelijk Gewest Vrije Socialisten. In 2005 is het voormalige Documentatiecentrum Vrij Socialisme uit Utrecht in het AAA opgegaan. Het AAA is een hoofdzakelijk Nederlandstalig archief, met uitzondering van een kleine selectie naslagwerken in andere talen. Qua thema’s is het AAA met het anarchief (Gent, België) vergelijkbaar: anarchisme en aanverwante (anti-militarisme, provo, situationisme, progressief atheïsme, e.d.), met een aantal eigen accenten als gevolg van de Nederlandse en plaatselijke geschiedenis zoals geheelonthouding, geschriften van progressieve dominees of progressieve poëzie en strijdliederen en sociale en arbeidersromans uit de eerste helft van de vorige eeuw. Om een idee van het karakter en het verleden van het archief te bewaren zijn ook enige stukken in de collectie gelaten die nu niet meer zouden worden opgenomen (zoals werken van Dickens en Zola).

Het AAA heeft een grote collectie boeken, brochures en tijdschriften. Daarnaast zijn er ook archiefstukken in de meer striktere zin van het woord, ondergebracht in archieffondsen, zoals: correspondentie van de Vrije over een aantal jaargangen, notulen van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties/ De Vrije Bond rond de tijd van het ontstaan van de Vrije Bond, notulen en andere stukken in verband met het kampeerterrein in Appelscha en het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, foto’s, affiches, enz. Er is ook een uitgebreide mediatheek: pamfletten, kranteknipsels, tijdschriftartikels, enz. die op onderwerp worden bewaard. Het AAA heeft wellicht de tweede grootste verzameling van anarchistische uitgaven in Nederland (na het IISG).

Raadplegen en bezoekmogelijkheden

De inventarissen van het archief zijn online te raadplegen via: http://www.anarchy.be/anarchief/ in de kolom links onder het kopje Fondslijsten AAA (Appelscha, nl).
Tijdens het kampeerseizoen (1 april tot 30 oktober) kan het archief op afspraak bezichtigd en geconsulteerd. Dat kan voor een onderzoek, voor een scriptie of werk dat je wil maken, maar ook gewoon voor een bezoekje uit nieuwsgierigheid.
Neem contact op via info@anarchief.nl om een afspraak te maken met een lid van het archiefteam. Die kan jou dan de nodige uitleg geven of eventueel bij het onderzoek begeleiden. Graag voldoende op voorhand aanvragen, want de archivarissen zijn niet altijd op het terrein.

Open deur tijdens tijdens de Pinksterlanddagen

Wil je het archief zelf ook eens bezichtigen? Vergeet dan niet te vragen naar Jan of Ludwig tijdens de Pinksterlanddagen. Zij zullen jou graag met tekst en uitleg rondleiden in het archief. Voor de Pinksterlanddagen is geen voorafgaande afspraak nodig.